O NAMA

ZVONIMIR KLENKAR dr. dent. med.

Zvonimir Klenkar je rođen 1978 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju Zubotehničku školu. 1999. upisao je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu te diplomirao na istom 2005. 2007. godine osniva privatnu praksu.

Zvonimir je član Hrvatske komore dentalne medicine, te Hrvatskog Društva za dentalnu implantologiju. Licencirani je liječnik za ugradnju ICX implantata i korištenje SIROblue lasera za meka tkiva, te sudionik brojnik internacionalnih i domaćih kongresa i stručnih skupova.

TOMISLAV KLENKAR dr. dent. med.

Tomislav Klenkar je rođen 1973. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1992 upisuje Stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu te diplomira na istom 2001. Privatnu praksu osniva 2002. godine.

Tomislav je član Hrvatske komore dentalne medicine, te sudionik brojnih domaćih i internacionalnih kongresa i stručnih skupova. Također posjeduje licencu za korištenje SIROblue lasera za meka tkiva.

" width="1280" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

© 2017 Ordinacije Dentalne Medicine Klenkar facebook icon